Välkommen till BE it
fler stolta medarbetare och chefer

Våra tjänster (urval)

Vid utformning av våra tjänster har vi influenser från framgångsrika ledare, verksamheter och – idrottslag som presterat på en hög nivå år efter år. Vi strävar efter att finna långsiktiga och tvärdisciplinära lösningar. Exempel på tjänster är:   

  • Digitala utbildningar (ex. Tydlig kommunikation, Specifik feedback, Bygga självförtroende ...)
  • Bokbeställningar av Inspirerande ledare samt Prillan och bollen
  • Ny som chef (6 d under 6 mån, start jan och aug)
  • Mellanchef och förändringsledare (12 d under 12 mån, start jan)
  • Projektledning (9 d under 6 mån, start jan)
  • Anpassad modulutbildning (ex. är Skapa förtroende, Motivation och mål, Effektiva möten, Framförande, Samtal, Konflikthantering ...)
  • Coachning och handledning     
  • Grupputveckling (inkl. kick-off/team building)
  • Verksamhetsutveckling (exempelvis nulägesanalys, utbildning samt utveckling av individer och grupper,  coachning, uppdatering av policys och rutiner ...)


Så här säger deltagare från vår utbildning Ny som chef:

”Verkligen superbra och intressant. Jag hade höga förväntningar och de har infriats.
Lärt mig otroligt mycket att ta med på min resa!”
Linda Nilsson, Lekolar

"Tack för en bra dag Paul! Fick mig många tankeställare idag
som kommer göra mig till en bättre chef och människa."

Sejad Zahirovic, Gruppchef Kundcenter, Sparbanken Skåne

Kontakta oss för mer information!     

 
 
 
Post
Samtal
Om