Välkommen till BE it
fler stolta medarbetare och chefer

Ny som chef - start i Lund 26 aug

"Jag är tacksam för att jag fick gå denna utbildning. Utan att överdriva så är det minst vid ett par tillfälle per månad som mina tankar faller tillbaka till utbildningen och att den hjälper mig i mitt arbete (även utanför)😊. Men även att man ibland stöter på individer som man kan tänka en liten tanke att det hade varit bra om de hade fått gå utbildningen….."

Skrivet av en deltagare (Chef Sparbanken Skåne) i mail 8 mån efter senast avslutad utbildning.

Att bli ny chef innebär nya utmaningar och nya perspektiv att ta hänsyn till, hela gruppen och inte bara min roll eller att inte få höra ”snacket”. För att på rätt sätt stärka nya chefer i deras utmaningar har vi intervjuat bl.a. HR-chefer och VD:ar. Vi ville ta reda på vad de ansåg att chefer borde göra. Simon Elvnäs har också studerat vad chefer gör och borde göra. De lägger bara ned 0-2 % av sin tid på återkoppling. Detta trots att enligt Susan Wheelan är feedback (rätt hanterat) bland det mest effektiva för att utveckla gruppen till ett effektivt team. Chefer behöver också bli skickligare på att ge tydliga instruktioner, för att bl.a. undvika följdfrågor. En ledare fick 521 frågor på en vecka i Elvnäs studier.

På vår utbildning får deltagare träna. Det räcker inte med insikter. Exempelvis tränar deltagare på svåra samtal med skådespelare. Ett ex är om prestationsproblem, se länk filmen nedan för ett ex.

Ny som chef genomförs i Lund med tre samarbetspartners (MollWendén, Gladstone Reward Management och Teater Katapult).

Kurslitteratur är Inspirerande ledare och Prillan och bollen som, samt ett anpassat kurshäfte.
Denna utbildning kommer även finns att genomföra helt självständigt som digital utbildning, se  https://learningwithbeit.thinkific.com/collections
.

Välkommen att kontakta Paul Übelacker (paul@beit.nu eller 0703-517816) för mer info och anmälning. 

Bild av Louise Wester
Filmerna är inspelade av Kerstin Übelacker
 
 
 
Post
Samtal
Om