Välkommen till BE it
fler stolta medarbetare och chefer

Habit change

Vår nya kurs i personlig utveckling har vi döpt till Habit Change. 

Den bygger på att vi alla har sidor som vi inte är jättestolta över, sidor som poppar upp när vi absolut inte vill, eller till och med sidor som har blivit direkt problematiska för oss. Vi kallar dessa för ovanor som inte gynnar oss själva eller andra.

När det gäller ovanor har vi två val – upprepa eller förändra!

Paul Übelacker och Ellen Krogh är beredda att guida dig och ge dig det du behöver för att lyckas. Vi lovar både allvar och humor, samt ett upplägg som bidrar till genuin förändring.

Vi kommer att inspireras och följa stegen i boken ”Prillan och bollen”, en bok om att ändra ovanor. Boken kan användas för olika ovanor, då alla ovanor förändras med samma principer. Läs mer om Pauls böcker:

Boken finns på psykologer mot tobaks hemsida om böcker för att sluta: http://www.psychologistsagainsttobacco.org/bocker_om_att_sluta

Ock på hemsida för tobaksfakta: https://tobaksfakta.se/bok-om-att-sluta-snusa-till-fars-dag/

Är du nyfiken på att jobba med ”det som skaver”?

Välkommen att höra av dig!

För mer information kontakta Paul eller Ellen på info@beit.nu eller ring på 0703-517816.


 
 
 
Post
Samtal
Om